TAKVİM

 • 22 Haziran 2017 Son özet gönderim tarihi
 • 04 Temmuz 2017 Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 20 Ekim 2017 Tam metin bildiriler için son tarih
 • 16-19 Kasım 2017 Kongre Tarihi
 • 22 Haziran 2017 : Son özet gönderim tarihi
 • 04 Temmuz 2017 : Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 20 Ekim 2017 : Tam metin bildiriler için son tarih
 • 16-19 Kasım 2017 : Kongre Tarihi
PROGRAM

Program detayları için tıklayınız.

KONGRE ÇERÇEVESİ

Üniversitelerin tarihi içerisinde din öğretiminin çok merkezli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. Günümüz koşullarında din eğitimi ve öğretiminin üniversitedeki varlığı, dinî-dünyevi bilgi ayrımının sancıları dâhil olmak üzere, dinî hayatın değişimlerinin ve dinamiklerinin tesiri altındadır. Yüksek din öğretimi kurumları, gelenek ile modern arasındaki değişim hattında dinî bilgiyi taşıyıp üretmesi bakımından topluma yön veren kurumlar olduğu gibi toplumun din tasavvuru da bu kurumların hedeflerini, programlarını, fonksiyonunu değiştirmektedir.

Türkiye’deki yüksek din öğretimi son yıllarda oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Fakültelerin, öğrenci ve öğretim üyelerinin sayısındaki artış; farklı isimler altında farklı program arayışları; bu kurumlardaki felsefe öğretimi üzerinden eğitim programı tartışmaları; istihdam odaklı eğitim programı geliştirme çalışmaları ve kalite standartlarının oluşturulmasına yönelik arayışlar bunlar arasında sayılabilir. Bu tartışmalardan verimli bir netice alabilmek için tepkiselliği veya mevcudu koruma refleksini bir kenara bırakarak yol almak gerekir. Yüksek din öğretimi üzerine düşünmek; Türkiye’nin ve diğer Müslüman toplumların tarihî tecrübeleri, bugünkü durumları ve gelecekleri yanında dünyanın genel gidişatını da hesaba katan bir durum değerlendirmesi yapmak ve bunun ötesine geçen fikri açılımlar aramak manasına gelecektir.

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, muhtelif ülkelerden katılımcılar eşliğinde çok sesli bir müzakere ortamı oluşturmak, ilahiyat eğitimi sahasındaki meseleleri tespit etmek ve değerlendirmek, tecrübe paylaşımı ve işbirliği imkânlarını gözden geçirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Yüksek din öğretiminin geçirdiği tarihsel, kurumsal ve kuramsal serüven bağlamında aşağıdaki konular dâhilinde kongreye bildiri başvuruları beklenmektedir.

KONULAR

Tarihsel perspektiften Yüksek Din Öğretimi Kurumları

 • Yüksek din öğretimi kurumlarının tarihsel gelişimi
 • Medrese ile yüksek din öğretimi kurumlarının mukayesesi

Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Mevcut Durumun Tespiti ve Analizi

 • Yetiştirdiği insan modeli
 • Ortaya koyduğu din anlayışı
 • Ortaya koyduğu ilim anlayışı
 • Devlet-din ilişkisi bağlamında yüksek din öğretimi kurumları
 • Diyanet teşkilatı ile ilişkiler
 • Yüksek din öğretimi kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiler
 • Öğrenci profili
 • Öğretim üyesi profili
 • İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yüksek din öğretimine ilişkin görüşleri
 • İlahiyat fakültesi akademisyenlerinin yüksek din öğretimine ilişkin görüşleri


Kalite Standartları ve Yeterlikler

 • İstihdam alanları ve sorunları
 • Kalite standartlarının ve yeterliklerin belirlenmesi
 • Öğrenci yeterlikleri
 • Öğretim üyesi yeterlikleri
 • Öğretim programları
 • Akademik bölümleşme: Tespitler, öneriler
 • İlahiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme fonksiyonu
 • Öğretim yöntemleri ve öğretim materyalleri
 • Eğitimin niteliğini arttıracak tedbirler
 • Fiziki duruma ilişkin değerlendirme ve öneriler
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının gelecek vizyonu

Yüksek Din Öğretiminde Araştırma Geliştirme

 • İlahiyat disiplinlerinde akademik üretim ve araştırma
 • Lisansüstü eğitim
 • Bilimsel yaklaşımlar, kuramlar ve yöntemler açısından ilahiyatların durumu
 • İlahiyat disiplinlerinin birbirleri ile ilişkileri
 • İlahiyat disiplinlerinin sosyal ve beşeri bilimlerle ilişkileri
KURULLAR

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Abdullah Özbek / Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Adnan Demircan / İstanbul Üniversitesi
 • Asst. Prof. Ahmet Alibasic / Sarayova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Koç / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Onay / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Yaman / Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Al Qaradaghi / Qatar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Ayten / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Bardakoğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Büyükaslan / Medipol Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Erbaş / Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Alparslan Durmuş / MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Prof. Dr. Asım Yapıcı / Çukurova Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir S. Gür / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burhanettin Tatar / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bülent Uçar / Osnabrück Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cemal Tosun / Ankara Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gülüşan Göcen / İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gürbüz Deniz / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halit Ev / Celal Bayar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz / İstanbul Müftülüğü, Marmara Üniversitesi
 • Dr. Hatem Al Bazian / Zaytuna College
 • Prof. Dr. Hayati Hökelekli / Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hayrettin Karaman / Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Taşpınar / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur / Hitit Üniversitesi
 • Dr. Khosrow Bagheri Noaparast / Tahran Üniversitesi
 • Prof. Dr. M. Şevki Aydın / Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmut Aydın / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Evkuran / Hitit Üniversitesi
 • Dr. Mohammad Jaber Thalji / Yarmouk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar / Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı / 29 Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Köylü / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Öcal / Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Marmara Üniversitesi
 • Nazif Yılmaz / MEB, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Dr. Necdet Subaşı / T.C. Başbakanlık
 • Prof. Dr. Nuri Tınaz / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nurullah Altaş / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Oddbjørn Birger Leirvik / Oslo Üniversitesi
 • Prof. Dr. Raihani / İslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Üniversitesi
 • Dr. Raşit Bal / Hogeschool InHolland Amsterdam
 • Prof. Dr. Raşit Küçük / İSAM
 • Prof. Dr. Recai Doğan / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recep Kaymakcan / Değerler Eğitimi Merkezi
 • Prof. Dr. Recep Şentürk / İbn Haldun Üniversitesi
 • Prof. Dr. Robert Hefner / Boston Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rosnani Bt. Hashim / Malezya Uluslar arası İslam Üniversitesi
 • Prof. Dr. Suat Cebeci / Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Süleyman Akyürek / Erciyes Üniversitesi
 • Dr. Syed Asad Abbas Rizvi / Uluslar arası İslam Üniversitesi, Pakistan
 • Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şakir Gözütok / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zekeriya Güler / İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zeki Salih Zengin / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Ziyad Aziz Alrawashdeh / İstanbul Üniversitesi


Kongre Başkanı

 • Prof. Dr. Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Z. Şeyma Altın, Değerler Eğitimi Merkezi & İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Kongre Düzenleme Kurulu (İsme göre alfabetik)

 • Doç. Dr. Hasan Meydan / Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Hulusi Yiğit / Değerler Eğitimi Merkezi
 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı / İnönü Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mahmut Zengin / Sakarya Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Ocakoğlu / Kırklareli Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaya / Dumlupınar Üniversitesi

Sekreterya

 • Fatma Reyhan Balcı, Değerler Eğitimi Merkezi
BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

Bildiri özetini görüntülemek ve indrimek için tıklayınız.

Bildirilerin tam metni kongre sonrası hakem değerlendirme sonucuna göre kongre kitabında yayınlanacaktır.

YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

Bildiri özetlerinin gönderimi sadece web sitesi kayıt bölümünden yapılmalıdır.
Bildiri özeti ve tam bildiri metni şu bilgileri içermelidir:

Bildiri başlığı
Kalın ve büyük harflerle, 12 punto, Times New Roman ile yazılarak, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:
a. Yazar(ların) adı –ünvanla birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve 12 punto, Times New Roman ile kalın olarak sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

b. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile yazarın adı ve soyadının altında parantez içinde yazılacak ve sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır. (Kurum ve unvan bilgileri için Türkçe veya İngilizce dışında bir dil kullanılmamalıdır.

c. İletişim bilgileri (e-posta adresi)
Kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır

Bildiri özeti metni: 300-400 kelime arası olmalıdır.
Bildiri tam metni: 4.000- 7.000 kelime arası olmalıdır.
12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılacak, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olacaktır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır.
Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)
Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır.

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi
Örnek: 1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998:17). (Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi
(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere'sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.

Akademik Dergide Makale:
Dijkman, H.C., & Camp, D.P. (1987). Practical theodicee: A typology of six models of theodicy. Journal of Empirical Theology, 1(3), 67-86.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World. New York: Harper&Row, s.513-530.

Elektronik Kaynaklar:
Nurullah Altaş, ‘’ Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları,’’ Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2016, Erişim 08 Nisan 2017 http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-31-makale-1.pdf

KONAKLAMA & ULAŞIM

Bildiri sahiplerinin yalnızca konaklama ve iaşe masrafları organizasyon kapsamında karşılanacaktır.

İLETİŞİM
Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88-89-90
Faks: +90 (212) 512 19 91
E-posta: [email protected]

BİLDİRİ KAYIT

Bildiri kayıtları sona ermiştir.

DİNLEYİCİ KAYIT

Ücretsizdir.

Not: Kongre Oturumları İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yapılacaktır.
Online kayıt işlemleri sona ermiştir. Kongreye katılmak isteyen dinleyiciler Grand Cevahir Hotel'e geldiklerinde kayıt masasında dinleyici kayıtlarını oluşturabilirler.
SEMPOZYUM YERİ

16-19 Kasım 2017
İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Adres: Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul